Médias (meio/frente)

Anubias barteri

Anubias barteri Nome científico: Anubias barteri
Nome popular (BR): Anubia Barteri
Nome popular (ING):  

Anubias barteri Nana

”Anubias Nome científico: Anubias barteri "Nana"
Nome popular (BR): Anubia Nana, Anubia Anã
Nome popular (ING):  

Anubias barteri Nana Gold

Anubias barteri Nana Gold Nome científico: Anubias barteri "Nana Gold"
Nome popular (BR): Anubia Nana Dourada, Anubia Anã Dourada
Nome popular (ING):  

Anubias barteri Nana Petit

Anubias barteri Nana Petit Nome científico: Anubias barteri "Nana Petit"
Nome popular (BR): Anubia Nana, Anubia Anã
Nome popular (ING):  

Barclaya longifolia

Barclaya longifolia Nome científico: Barclaya longifolia
Nome popular (BR): Barclaia Vermelha
Nome popular (ING):  

Blyxa echinosperma

Blyxa echinosperma Nome científico: Blyxa echinosperma
Nome popular (BR):  
Nome popular (ING):  

Blyxa japonica

”Blyxa Nome científico: Blyxa japonica
Nome popular (BR):  
Nome popular (ING):  

Blyxa novoguineensis

Blyxa novoguineensis Nome científico: Blyxa novoguineensis
Nome popular (BR):  
Nome popular (ING):  

Bolbitis heteroclita

Bolbitis heteroclita Nome científico: Bolbitis heteroclita
Nome popular (BR):  
Nome popular (ING):  

Bolbitis heudelotii

Bolbitis Nome científico: Bolbitis heudelotii
Nome popular (BR):  
Nome popular (ING):  

Bucephalandra sp.

Bucephalandra sp. Nome científico: Bucephalandra sp.
Nome popular (BR):  
Nome popular (ING):  

Cardamine lyrata

Cardamine lyrata Nome científico: Cardamine lyrata
Nome popular (BR): Trepadeira Chinesa
Nome popular (ING):  

Ceratopteris cornuta

”Ceratopteris Nome científico: Ceratopteris cornuta
Nome popular (BR): Samambaia d’água
Nome popular (ING):  

Ceratopteris thalictroides

Ceratopteris thalictroides Nome científico: Ceratopteris thalictroides
Nome popular (BR): Samambaia d’água
Nome popular (ING):  

Cryptocoryne affinis

Cryptocoryne affinis Nome científico: Cryptocoryne affinis
Nome popular (BR):  
Nome popular (ING):  

Cryptocoryne wendtii

Cryptocoryne wendtii Nome científico: Cryptocoryne wendtii
Nome popular (BR):  
Nome popular (ING):  

Echinodorus sp. Hot Pepper

Echinodorus sp. Hot Pepper Nome científico: Echinodorus sp. "Hot Pepper"
Nome popular (BR): Echinodorus Pimenta
Nome popular (ING):  

Echinodorus sp. Rose

Echinodorus sp. Rose Nome científico: Echinodorus sp. "Rose"
Nome popular (BR):  
Nome popular (ING):  

Hygrophila difformis

Hygrophila difformis Nome científico: Hygrophila difformis
Nome popular (BR): Estrela d’água, Sinemá
Nome popular (ING):  

Lobelia cardinalis

Lobelia cardinalis Nome científico: Lobelia cardinalis
Nome popular (BR): Lobelia
Nome popular (ING): Cardinal flower

Marsilea quadrifolia

Marsilea quadrifolia Nome científico: Marsilea quadrifolia
Nome popular (BR): Trevo d’água
Nome popular (ING):  

Microsorum pteropus

Microsorum pteropus Nome científico: Microsorum pteropus
Nome popular (BR): Feto de Java
Nome popular (ING):  

Microsorum pteropus Nana

Microsorum pteropus Nana Nome científico: Microsorum pteropus "Nana"
Nome popular (BR): Feto de Java
Nome popular (ING):  

Nymphaea lotus Zenkeri

Nymphaea lotus Zenkeri Nome científico: Nymphaea lotus "Zenkeri"
Nome popular (BR): Ninféia Lotus
Nome popular (ING): Tiger lotus

Nymphaea micrantha

Nymphaea micrantha Nome científico: Nymphaea micrantha
Nome popular (BR):  
Nome popular (ING):  

Nymphaea sp.

Nymphaea sp. Nome científico: Nymphaea sp.
Nome popular (BR): Ninféia Vermelha
Nome popular (ING):  

Nymphaea sp. Rubra

Nymphaea sp. Rubra Nome científico: Nymphaea sp. "Rubra"
Nome popular (BR): Ninféia Vermelha
Nome popular (ING):  

Nymphoides aquatica

Nymphoides aquatica Nome científico: Nymphoides aquatica
Nome popular (BR): Bananinha
Nome popular (ING):  

Nymphoides cristata

”Nymphoides Nome científico: Nymphoides cristata
Nome popular (BR):  
Nome popular (ING): White Snowflake

Nymphoides hydrophylla

Nymphoides hydrophylla Nome científico: Nymphoides hydrophylla
Nome popular (BR): Ninfóide Taiwan
Nome popular (ING):  

Nymphoides indica

Nymphoides indica Nome científico: Nymphoides indica
Nome popular (BR):  
Nome popular (ING):  

Pogostemon helferi

Pogostemon helferi Nome científico: Pogostemon helferi
Nome popular (BR):  
Nome popular (ING):  

Samolus parviflorus

”Samolus Nome científico: Samolus parviflorus
Nome popular (BR): Alface d’água
Nome popular (ING):  

Samolus valerandi

Samolus valerandi Nome científico: Samolus valerandi
Nome popular (BR): Alface d’água
Nome popular (ING):  

Staurogyne sp.

Staurogyne sp. Nome científico: Staurogyne sp.
Nome popular (BR):  
Nome popular (ING):