Callitriche deflexa Nome científico: Callitriche deflexa
Nome popular (BR):  
Nome popular (ING):  
Callitriche stagnalis Nome científico: Callitriche stagnalis
Nome popular (BR):  
Nome popular (ING): Starwort
Elatine triandra Nome científico: Elatine triandra
Nome popular (BR):  
Nome popular (ING): Threestamen waterwort
Eleocharis minima Nome científico: Eleocharis minima
Nome popular (BR):  
Nome popular (ING):  
Eleocharis parvula Nome científico: Eleocharis parvula
Nome popular (BR):  
Nome popular (ING):  
Glossostigma elatinoides Nome científico: Glossostigma elatinoides
Nome popular (BR):  
Nome popular (ING):  
Helanthium tenellum Nome científico: Helanthium tenellum
Nome popular (BR):  
Nome popular (ING):  
Helanthium tenellum Amano Nome científico: Helanthium tenellum "Amano"
Nome popular (BR):  
Nome popular (ING):  
Hemianthus callitrichoides Cuba Nome científico: Hemianthus callitrichoides "Cuba"
Nome popular (BR):  
Nome popular (ING):  
Hydrocotyle sibthorpioides Nome científico: Hydrocotyle sibthorpioides
Nome popular (BR):  
Nome popular (ING):  
Hydrocotyle sp. Nome científico: Hydrocotyle sp.
Nome popular (BR):  
Nome popular (ING):  
Lilaeopsis brasiliensis Nome científico: Lilaeopsis brasiliensis
Nome popular (BR):  
Nome popular (ING):  
Lilaeopsis novae-zelandiae Nome científico: Lilaeopsis novae-zelandiae
Nome popular (BR): Lilaeopsis Nova Zelândia
Nome popular (ING):  
Marsilea hirsuta Nome científico: Marsilea hirsuta
Nome popular (BR):  
Nome popular (ING):  
”Sagittaria Nome científico: Sagittaria platyphylla
Nome popular (BR):  
Nome popular (ING): Delta arrowhead
Sagittaria subulata Nome científico: Sagittaria subulata
Nome popular (BR): Gramínea
Nome popular (ING):  
Sagittaria subulata Pussilus Nome científico: Sagittaria subulata "Pussilus"
Nome popular (BR):  
Nome popular (ING):  
Utricularia graminifolia Nome científico: Utricularia graminifolia
Nome popular (BR):  
Nome popular (ING):